Jak probíhá kontrola

Mobilní STK se provádí na předem schválené ploše krajským úřadem nebo v našem areálu na testovacím úseku. Za jakých okolností a kde bude probíhat prohlídka, si předem dohodněte s naším technikem.

Před zahájením samotné technické kontroly vám nejdříve změříme emise výfukových plynů (mobilním nebo statickým způsobem), které musí být pro další pokračování s kladným výsledkem. V současné době disponujeme zastoupením a školením pro 98% značek a měli bychom vám téměř vždy vyjít vstříc.

Samotná technická prohlídka mobilním způsobem se skládá ze tří hlavních částí.

1. Fotodokumentace

Od 1. 1. 2016 je nutné pořizovat fotodokumentaci kontrolovaného vozidla i při mobilních technických prohlídkách. Před započetím technické prohlídky musí technik pořídit fotodokumentaci vozidla (předoboční, zadoboční, VIN, pomocný VIN, štítek výrobce a stav počitadla ujeté vzdálenosti. Stav vozidla pro fotodokumentaci je velmi důležitý a více informací naleznete v sekci na co si dát pozor.

2. Vizuální kontrola

Tato kontrola ověřuje stav komponentů vozidla, které jsou důležité pro zajištění bezpečnosti provozu. Mimo jiné se kontroluje stav zasklení, únik provozních kapalin, uložení a upevnění komponentů, vůle v řízení a nápravách, opotřebení spojovacích zařízení, stav pneumatik, osvětlení, vizuální kontrola brzd, těsnost a funkčnost vzduchové soustavy a mnoho dalších. Vice informaci naleznete v sekci na co si dát pozor.

3. Jízdní zkouška a test brzdného účinku

Na schválené testovací dráze se dále posuzuje jízdní zkouškou účinnost brzd. Toto hledisko se posuzuje na základě předepsaného brzdného zpomalení v závislosti na ovládací síle na pedál (případně tlaku vzduchu). K tomu účelu se používá schválené zařízení – decelometr.

V případě, že úspěšně projdete touto kontrolou, náš technik vám vydá protokol a vylepí osvědčení o technické způsobilosti na další 4 roky.